אחזקה שוטפת

חברתינו מבצעת אחזקות שוטפות מכל סוג ללקוחות עסקיים כבר 30 שנה.

אחזקה שוטפת הינה הכרחית למקומות בהם ישנה נגיעות גבוהה של חרקים שמצטמצמת וגדלה כל הזמן מכמה סיבות ובאיזורים בהם אין אפשרות לקטילה תמידית של החרק , או בשביל שמירה על הגיינה וסניטציה באופן קבוע.

אחזקה שוטפת הכרחית למקומות בהם:

  • תחלופת מוצרים / אנשים בתדירות גבוהה
  • אזורים בהם הנגיעות גבוהה
  • אזורים בהם אין שליטה בכל האזור לדוגמא חנות בתוך מתחם שלא מטופל כראוי
  • אזורים שחרקים פיתחו עמידות לחומרי ההדברה

אחזקה שוטפת כוללת :

  • ניטור ובדיקה באופן חודשי באזור או הצבת מלכודות ניטור
  • טיפול מקיף בכל האזור כנגד המזיק בתאריך קבוע
  • תיק לקוח שמכיל פירוט של כל הטיפולים וסוגי החומרים איתם עבדנו  

המחיר נקבע בהתאם לחוזה ולמשך זמן הטיפול , סוג המזיקים , וכמות הגעות באופן הוגן כלפי הלקוח.

WhatsApp chat